kraustymasis


kraustymasis
move

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

  • klajoklė — klajõklė sf. (2) kraustymasis, keliavimas: [Kantas] kalba apie lietuvių kalbos reikšmę lietuvių kultūros plėtotei ir tautų klajoklės įvykių supratimui rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraustenė — kraustẽnė sf. (2) kraustymasis iš vietos į vietą: Ta kraustẽnė jau man įgriso lig gyvo kaulo Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraustymas — sm. (1) → kraustyti: 1. K. 2. refl. Iš šių vietų prasidėjo giminių kraustymasis rš. kraustymas; apkraustymas; atsikraustymas; įsikraustymas; iškraustymas; nukraustymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraustynės — kraustỹnės sf. pl. (2) DŽ kraustymasis: Kraustynės buvo nuskirtos pavasarį rš. Daba toks šaltis, o čia kraustỹnės į kitą stanciją Vdk. Kningose Senojo įstatymo pinasi pranašavimai, istorijos su apysakais apie kraustynes ir nelaimes išrinktosios …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stumdynės — stumdỹnės sf. pl. (2) 1. NdŽ stumdymasis, spūstis: Žiūrovai urmu puola prie rūbinių, kur paprastai įvyksta didžiausios stumdynės ir varžytynės rš. Matyt, stumdynių banga jį čia atnešė? rš. 2. NdŽ susistumdymas, muštynės: Girtų stumdỹnės DŽ1. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukimas — traukìmas sm. (2) Š, DŽ, KŽ, FzŽ366, traukimas (1) Dk; Lex110, R40, MŽ54, Sut, N, M, LL15, L, Ser, traukimos ind. → traukti: 1. Virvės traukìmas NdŽ. Šokyje imituojamas lyno traukimas, lipimas virvinėmis kopėčiomis ir kiti jūrininkų darbo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėlė — 1 vėlė̃ sf. (4) DŽ 1. Š, FT, LEXXXIII299 mirusio žmogaus siela: Darome atminimus už mirusio žmogaus vėlę K.Būg. Vėlių̃ mišios NdŽ, KŽ. Malda už vė̃lę KŽ. Ji pasakė norinti užpirkti mišias už motinos vėlę V.Myk Put. Kas jūsų krikščionis, melskitės …   Dictionary of the Lithuanian Language